#uscoproject

Digitalisaation
tiekartta

 

USCO-projekti kehittää digitalisaatiota suomalaisissa yrityksissä 3 vuoden aikajänteellä

2016

Nykytila-analyysi ja uudet kokeilut

2017

Uudet työskentelytavat käytössä

2018

Tulevaisuuden tiekartta

 

2016

 

Projekti käynnistyy nykytilanteen kartoituksella sekä uuden digitaalisen Viima-työkalun käyttöönotolla. Viima-työkalu mahdollistaa uudet innovaatiot ja yhteiskehittämisen. Englannissa Cambridgessa järjestettävällä businessleirillä perehdytään tutkimusteemoihin kansainvälisestä näkökulmasta.

 

 

2017

 

Uusia työskentelytapoja sekä digitalisaation hyödyntämistä kokeillaankäytännössä.yhteistyöorganisaatioissa..

 

 

2018

 

Tulevaisuuden digitaalisesta liiketoiminnasta luodaan tiekartta sekä kehitetään digitaalinen peli yritysten tarpeisiin Osaamispohjaa syvennetään Cambridgen businessleirillä..

 

 

Projektin työskentelyperiaatteet

 

USCO-projekti lähestyy digitalisaation haasteita vahvalla teoreettisella taustalla, jota peilataan jatkuvasti organisaation arjessaan kohtaamiin haasteisiin. Teoreettisissa malleissa havaittuihin puutteisiin haetaan käytännön ratkaisuja ja rakennetaan uusia malleja, jotka palvelevat organisaation tarpeita sekä yrityskohtaisesti että yleistettävällä tasolla.