USCO Hackathon

10.10.2017

USCO Hackathon 10.10. klo 10 - 22 –  yhteiskehittämistä ja palvelumuotoilua ihmisten asialla

Startupien ja ideoiden ilmoittautuminen hackathoniin on täällä: www.lyyti.in/uscohack

Ilmoittautuminen hackathoniin on auki 21.8. alkaen: www.lyyti.in/uscohack1010

Kymmenes kymmenettä, kymmenestä kymmeneen joukko monialaisia tiimejä laittavat suomalaiset palvelut uuteen uskoon!

Perinteisesti hackathonit on mielletty työskentelymalleiksi, joissa startuppeja ja kehittäjiä kerääntyy yhteen tietyksi ajaksi työstämään ratkaisuja tiettyyn ongelmaan, ja useimmiten myös jo koodaamaan demoja. USCO Hackathon on kuitenkin palveluiden hackathon, jossa toimitaan ihmiskeskeisen kehittämisen mukaisesti, eli lähdetään liikkeelle ihmisistä ja heidän tarpeistaan.

Hackathonia varten luodaan kahdeksan asiakaspersoonaa, yksi kustakin organisaatiosta - Danske Bank, Fennia, Humap, Isännöintiverkko, Kesko, Keva, Silta ja Verohallinto. Näiden persoonien pohjalta tutustutaan asiakkaiden, ihmisten, elämään ja tunnistetaan sieltä ratkaistavia haasteita, jotka linkittyvät startuppien olemassa olevaan toimintaan tai vasta hyvin alkuvaiheessa olevaan bisnesideaan. Tämän pohjalta monialaiset tiimit työstävät hackathonissa uusia palvelukonsepteja.

Mitä?
10.10.2017 klo 10 - 22 järjestetään Suomi 100 -juhlavuoden hengessä startuppien ja kehittäjämielisten yhteinen palveluiden hackathon.

Miksi?
Jotta voimme rajoja toimijoiden väliltä rikkoen ja digitalisaatiota kunnioittaen suunnitella ja ideoida uudenlaisia palveluita tulevaisuuden Suomelle. Hackathonin taustalla on 1,5 vuoden yhteistyö kahdeksan suomalaisen organisaation kanssa johtamisen, työhyvinvoinnin, asiakasymmärryksen ja palveluiden kehittämisen teemoilla, tarkastellen niitä kaikkia digitalisaation näkökulmasta. Perinteisesti hackathoneissa lähdetään liikkeelle organisaatioiden haasteista, mutta me lähdemme liikkeelle ihmisistä. 12 tunnin työpajassa kehitettävät palvelut suunnataan kahdeksalle suomalaiselle persoonalle, jotka on luotu USCO hankkeen organisaatioiden Kevan, Sillan, Verohallinnon, Humapin, Isännöintiverkon, Fennian, Danske Bankin ja Keskon asiakkaista.

USCO Hackathonissa ristiinpölytetään näkemyksiä, osaamista, ideoita ja pelkoja digitalisaation ympäriltä ja katsotaan tulevaisuuteen. Kaikki työskentely perustuu syvään asiakasymmärrykseen, kuten nykyaikaisessa palveluiden kehittämisessä tuleekin tehdä. Yhteiskehittämisen ja palvelumuotoilun menetelmillä luomme uusia ja kehittyviä palveluita suomalaisille - aitoon asiakasymmärrykseen perustuen ja globaalin näkökulman huomioiden.

Missä?
USCO Hackathon pidetään Laurea Leppävaaran tiloissa, os. Vanha maantie 9, Espoo.

Miten?
12 tunnin ajan tiimit kehittävät palveluita suomalaisille, hyödyntäen idearikkaiden ja startuppien ideoita ja ketteryyttä, USCO-organisaatioiden asiakaspersoonia, asiantuntijoiden osaamista ja palvelumuotoilun ketteriä menetelmiä. Tuloksena syntyy uusia palveluita, palvelukonsepteja, paranneltuja palveluita ja yhteistyötä – 100-vuotiaalle Suomelle.

Jokaisella tiimillä on oma mentori/fasilitaattori, joka on Laurea-ammattikorkeakoulun yamk-opiskelija, ja tiimin jäseneksi voi hakea kuka vain 18-vuotta täyttänyt.  Tiimit muodostetaan monialaisiksi ja tiimiläisiä tulee ainakin Danske Bankista, Fenniasta, Humapista, Isännöintiverkosta, Keskosta, Kevasta, Sillasta ja Verohallinnosta ja Laureasta. Tiimit muodostetaan etukäteen ja ryhmäytymistä tehdään verkossa jo ennen tapahtumaa.

Kenen kanssa?
Mukana on startuppeja ja loistavan idean omaavia ihmisiä, kehittäjämielisiä, kuten muotoilijoita ja opiskelijoita, USCO-organisaatiot Danske Bank, Keva, Kesko, Fennia, Verohallinto, Silta, Isännöintiverkko, Humap, Laurea-ammattikorkeakoulu, Tampereen Yliopisto ja Tekes. Danske Bank on USCO Hackathonin priimusmoottori ja pääsponsori.

Mitä seuraavaksi?
Startupit tai hyvän idean omaavat tyypit: hakekaa mukaan osoitteessa www.lyyti.in/uscohack

Muut innokkaat osallistujat, muotoilijat, asiantuntijat ja ideanikkarit: ilmoittautuminen löytyy täältä 21.8. alkaen: www.lyyti.in/uscohack1010

Seuraile somessa #uscohack  niin pysyt perillä uusimmista uutisista sekä www.uscoproject.fi

Yhdistetään suomalaisten organisaatioiden voimat, startuppien innokkuus ja kehittäjämielisten idearikkaus. #Elänyt ja tule mukaan. Tämä palvelumuotoilun hackathon on meidän USCOlaisten ja teidän mukaan tulevien lahja 100-vuotiaalle Suomelle – eiköhän siis anneta semmoinen lahja, joka muistetaan vielä vuosienkin päästä!

 

Projektin sivuille


Yhteistyössä